Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - O vzniku občanského sdružení Lékaři pro reformu

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf, dne 30. května 2007

Vzniká platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnictví

Občanské sdružení Lékaři pro reformu je iniciativou tří ambulantních specialistů – MUDr. Romana Flašara (Brno), MUDr. Marty Holanové (Brno) a MUDr. Ivana Suchardy (Varnsdorf), kteří považují současný stav českého zdravotnictví za neudržitelný a chtějí se aktivně podílet na jeho změně. Cílem občanského sdružení, které bylo založeno dne 26. dubna 2007, je přispět k věcné diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů.  

„České zdravotnictví se potýká s rozsáhlými ekonomickými problémy, ke kterým patří zejména rostoucí náklady a jen omezené finanční prostředky, vysoká neefektivita a plýtvání se stávajícími zdroji či minimální konkurence zdravotních pojišťoven. Domníváme se, že neexistuje řešení pravicové či levicové, ale konsensuální a takové, které zajistí dlouhodobou stabilitu českého zdravotnického systému," říká MUDr. Roman Flašar, předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu, a dodává: „Impulsem pro založení našeho občanského sdružení byla a je skutečnost, že diskuse o reformě zdravotnictví se zatím odehrává na úrovni osobních výpadů politických rivalů, nikoliv faktických argumentů. Mrzí nás, že se i vedení ČLK soustředilo na nekonstruktivní kritiku několika aspektů předložených reformních kroků a nepřichází s vlastním řešením."

Občanské sdružení Lékaři pro reformu se bude v nejbližší době věnovat následujícím dvěma aktivitám:

  • analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a vypracování komentářů, doporučení či alternativ k nim;
  • debatě o reformních návrzích s jednotlivými profesními (pod)skupinami českých lékařů. 

K těmto setkáním došlo již v průběhu dubna a  května v Praze a v Brně. Během června proběhnou setkání v Ostravě, Plzni a  Českých Budějovicích.


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době registruje první sympatizanty z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu intenzivně jedná o  připojení k evropské iniciativě Doctors for Reform, která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích a která sídlí v Londýně.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky