Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - K prohlášením ČLK o reformě zdravotnictví

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf dne 27. 6. 2007

Politizace diskuse o reformě českého zdravotnictví

Milan Kubek, prezident České lékařské komory, vstupuje do diskuse o reformě českého zdravotnictví nekonstruktivně a samostatně, bez konzultací se všemi členy představenstva ČLK, případně v přímém rozporu s nimi či s dohodami se zástupci jednotlivých sdružení lékařů. Ve svých projevech používá stejné slovní obraty a argumenty jako sociálně demokratická část zdravotního výboru poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Občanské sdružení Lékaři pro reformu s politováním konstatuje, že takové vystupování poškozuje kredibilitu České lékařské komory v očích jak odborné, tak široké veřejnosti a nevyjadřuje většinový názor lékařů.

Paušální odmítání reformy českého zdravotnictví ze strany MUDr. Milana Kubka nepodporují následující stavovské organizace lékařů – Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sdružení ambulantních specialistů ČR. Zástupci těchto sdružení vnímají kroky současného Ministerstva zdravotnictví ČR jako nezbytné k zahájení celkové reformy zdravotnictví. Její některé dílčí nedostatky považují za korigovatelné a odmítají to, aby se staly důvodem k zamítnutí reformy jako celku," říká MUDr. Roman Flašar, předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu.

Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a vypracování komentářů, doporučení či alternativ k nim; dále debatě o reformních návrzích s jednotlivými profesními skupinami českých lékařů. K těmto setkáním došlo již v Praze, Brně, Hradci Králové,  Karlových Varech, Ostravě a Českých Budějovicích.


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má přes 60 sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org), která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky