Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - K informacím o podvodech lékařů

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf dne 10. srpna 2007

České zdravotnictví – systém podporující neefektivitu a zneužívání

Občanské sdružení Lékaři pro reformu navazuje na diskusi o zneužívání zdravotnického systému, kterou vyvolala sebevražda MUDr. Bohumíra Doula v prachatické pobočce VZP.

Lékaři pro reformu odsuzují jednání lékařů, kteří manipulují s osobními údaji svých pacientů za účelem vlastního obohacení. Nicméně je třeba říct, že  z českého zdravotnictví unikají peníze nejen vynalézavostí některých lékařů a některých pacientů, ale především celkovým nastavením systému, který zneužívání a neefektivitu podporuje. Jde zejména o náklady na zbytečná či duplicitní vyšetření, ambulantní výkony prováděné draze v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo zbytečné hospitalizace místo jednodenních operačních zákroků, které naprosto bezúčelně odčerpávají finanční prostředky.

- - - -

Díky nedokončené transformaci se české zdravotnictví změnilo v nenasytného Otesánka, který pro svůj život žádá stále víc a víc. Nevhodné nastavení a nedostatečná kontrola efektivního využívání jednotlivých zdrojů vede řadu subjektů k jejich zneužívání. Podle našeho názoru je východiskem zejména změna postavení pacienta a role zdravotních pojišťoven," říká MUDr. Roman Flašar, předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu.

  • Pacient – ústřední bod zdravotnického systému – občané (ti kteří plní kasu ZP) se musí o své prostředky začít lépe starat a musí pochopit, že dobře nastavená spoluúčast, která se musí týkat veškeré čerpané péče, nejsou pouze peníze navíc, ale hlavně tolik potřebná kontrola a regulace. V 21. století tato spoluúčast nemusí probíhat v ambulancích či nemocnicích, ale může být vždy jako procentuální část ceny výkonu stržena z osobního účtu pacienta ve zdravotní pojišťovně. Je iluzorní se domnívat, že zasílání výpisů něco vyřeší, pokud se nebude jednat o konkrétní finance jednotlivých pacientů. Cena za doporučené dopisy budou jen další vyhozené peníze navíc.
  • Garantování zdravotnické péče – Vymezení zdravotní péče hrazené jednak systémem zdravotního pojištění, jednak finanční spoluúčastí pacienta, je nezbytným výchozím opatřením vedoucím k ekonomické stabilizaci českého zdravotnictví. Při zachování principu solidarity bude možné poskytnout zdravotní péči dle individuálních požadavků a možností konkrétního pacienta.
  • Změny v ambulantní sféře - Ambulantní sféra (PL, PLDD a AS) se musí stát základním kamenem celého systému a občané by měli být pojistnými plány a regulačními poplatky motivováni k upřednostňování efektivnější způsobů léčby v kaskádě praktický lékař – ambulantní specialista – nemocnice. Ambulantní lékař je přirozeně blíže k pacientovi, což je mimo jiné spojeno i s větší odpovědností lékaře vůči němu.
  • Změny ve velkých nemocnicích – Česká republika a její přebujelá síť nemocnic je dlouhodobě terčem kritiky například Světové banky. Východiskem je systém, kdy bude v nemocnicích poskytována pouze péče, která tam opravdu patří. V této souvislosti by mělo dojít ke snížení počtu hospitalizací a počtu lůžek určených pro akutní péči. Současně by mělo dojít ke koncentraci některých druhů péče na menší počet pracovišť (zejména ve větších nemocnicích).
  • Je třeba zavést takové platební mechanismy, které zohlední počet a náročnost léčby pacientů a odstraní neodůvodněné rozdíly mezi různými nemocnicemi při poskytování téhož druhu zdravotní péče. Financování nemocnic by mělo být převedeno na systém vycházející z DRG. Kvalifikovaní lékaři z nemocnic by měli dostat prostor v rozvíjející se ambulantní sféře. Je třeba zavést kvalitnější "tréninkové programy" tj. rezidentury pro mladé lékaře. Tolik potřebné zvýšení platů lékařů v nemocnicích, nezávisejících tolik na množství služeb, však může přijít až po reformě, nikdy nepřijde od státu, protože ten už potřebnými finančními prostředky nedisponuje.
  • Změny zdravotních pojišťoven – Občanské sdružení Lékaři pro reformu souhlasí s transformací zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a s vytvořením konkurenčního prostředí na trhu zdravotního pojištění. Díky němu pojišťovny získají větší samostatnost a prostor pro individuální sjednávání péče pro své klienty a budou jim moci nabídnout individualizované pojistné plány. Rozhodujícím kritériem pro nákup zdravotní péče se stane její kvalita a efektivita, rozhodujícím kritériem pro výběr pojišťovny klientem se stane její spolehlivost a důvěryhodnost.

Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má 490 sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org), která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar{zavináč}lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Místopředseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky