Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - K návrhu novely zákona o ČLK, ....

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, občanské sdružení

T I S K O V É   P R O H L Á Š E N Í

Praha / Brno / Varnsdorf, dne 7. října 2007

Česká lékařská komora – kontroverzní stavovská organizace

Občanské sdružení Lékaři pro reformu navazuje na diskusi o návrhu novely zákona č. 220/1991 Sb. (sněmovní tisk 314)

Připravovaná novela zákona č. 220/91 Sb. logicky navazuje na realitu, kam až dospěla Česká lékařská komora (ČLK) pod vedením MUDr. D. Ratha a MUDr. M. Kubka. Pokud by byla ČLK váženou a nezpochybnitelně důležitou stavovskou institucí garantující kvalitu lékařské péče, jistě by si žádný orgán nedovolil oslabovat její pozici. Opak je však pravdou. Z ČLK se stala odborová, nátlaková a zpolitizovaná instituce, která si dokonce vytvořila dceřinou společnost ČLK o.s., aby mohla obejít zákon (který jí to nedovoluje) a účastnit se dohodovacích jednání poskytovatelů zdravotní péče.

  • Je známo, že zástupci podivného sdružení ČLK o.s. většinou hlasují proti ostatním lékařským sdružením a tedy jim škodí.
  • Je známo, že lékaři neprojevují zájem o dění v ČLK a proto se jen v malém až mizivém procentu účastní voleb do jejich orgánů.
  • Je známo, že v ČLK nefunguje věcná a kolegiální diskuse a namísto ní je členstvo této samosprávné instituce "masírováno" komorovým časopisem Tempus medicorum, ve kterém se lékaři pravidelně dočtou „jak to opravdu bylo" a kdo je jejich nepřítel.
  • Je známo, že mnoho lékařů - povinných členů ČLK - nechce být členy takové Komory, která škodí jejich pověsti a společenské prestiži.  
    ČLK je stavovskou institucí ustanovenou zákonem, která navrhuje a připomínkuje legislativní kroky. Namísto smysluplné práce na opravdové reformě, která by vyvedla české zdravotnictví z letité krize, se ČLK soustředí na nekonstruktivní kritiku současného ministerstva a zatahuje Komoru do politických hrátek ČSSD.

Česká lékařská komora, dle našeho názoru, neplní řádně úmysl zákonodárce, aby ochraňovala etiku a odbornost lékařského povolání. Poslední sjezd ČLK jasně ukázal, že současné vedení není schopno své jednání změnit.

Žádáme zákonodárce, aby změnou zákona č. 220/1991 Sb. zrušil povinné členství v ČLK a našel takové řešení, které by zamezilo zneužití samosprávy k mocenským účelům. Současně však zákonná úprava musí být taková, aby Komora mohla reálně fungovat a plnit své úkoly.


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a dalších problémů českého zdravotnictví. V současné době má 314 sympatizantů z řad lékařů. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors for Reform, která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích. Iniciativa Doctors for Reform sídlí v Londýně.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
E-mail: {flasar@lekariproreformu.cz}

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky