Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - k vybírání regulačních poplatků (I.)

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, občanské sdružení

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf, dne 17. ledna 2007


Regulační poplatky ve zdravotnictví - první zkušenosti
praktických lékařů a ambulantních specialistů

[Protože tato zpráva vzbudila velký mediální ohlas a řadu nesprávných interpretací, připojujeme na konci ještě krátký komentář.]

Členové a příznivci občanského sdružení Lékaři pro reformu (LpR) hodnotí první týdny zavedení regulačních poplatků. K hlavním zjištěním patří:

1. Vysoká míra právního vědomí českých pacientů. Pacienti, kteří byli vyšetřeni v prvních třech týdnech v ambulancích lékařů - členů a příznivců sdružení LpR, plně respektovali zavedení regulačních poplatků. Projevy občanské neposlušnosti v podobě neplacení regulačních poplatků se - až na výjimky - nevyskytují. Výzvy k neplacení poplatků pacienti vesměs ignorují. Občas zaznívají negativní slovní komentáře, nicméně ty nemají vliv na skutečnost, že pacient poplatek uhradí.

2. Plynulá organizace výběru regulačních poplatků. Obavy některých lékařů, že agenda výběru regulačních poplatků výrazně naruší provoz ordinace a vztah k pacientům, se nepotvrdily. Regulační poplatky vybírají zdravotní sestry a lékař je zatěžován minimálně. Stejně tak nepozorujeme narušení vztahu mezi pacientem a lékařem - pacienti byli o své zákonné povinnosti dostatečně informováni z veřejných sdělovacích prostředků a až - na výjimky - ji nezpochybňují.

3. Přínos regulačních poplatků - kultivace nabídky a poptávky. Domníváme se, že poplatky přispívají ke kultivaci trhu (nejen) ambulantních poskytovatelů zdravotní péče. Naše zdravotnictví se potýká mimo jiné s nadužíváním péče, ke které přispívají jak lékaři tak pacienti. Lékaři ještě donedávna zvali své pacienty na často zbytečná vyšetření, stejně tak pacienti se nechali kvůli stejným obtížím vyšetřit i několika specialisty v krátkém časovém horizontu - opět zcela zbytečně. Poplatky jsou prvním regulativem takových neefektivních vyšetření. Změna přístupu k poskytování, resp. čerpání zdravotní péče se pozitivně odrazí v hospodaření zdravotních pojišťoven, zkrácení objednacích dob u lékařů a sekundárně i v možnosti navýšit hodnotu bodu z ušetřených financí.

4. Nedostatky v nastavení regulačních poplatků. Lékaři pro reformu nesouhlasí se stejnou - tedy třicetikorunovou - výší poplatků za návštěvu praktického lékaře a ambulantního specialisty. Pokud se pacient rozhoduje mezi návštěvou praktického lékaře a ambulantního specialisty, častěji volí rovnou ambulantního specialistu. Bohužel jde v řadě případů o rozhodnutí nesprávné a regulační poplatky ho k návštěvě praktického lékaře (a tím pádem k využití levnější zdravotní péče) přirozeným způsobem nemotivují. Podle názoru LpR by poplatky za návštěvu lékaře měly být odstupňovány. Např. takto: 30 Kč praktický lékař, 60 Kč ambulantní specialista, 90 Kč ošetření a den pobytu v nemocnici, využití záchranné služby. Uvědomujeme si však, že takto nastavené motivace jsou obsaženy v zákonech. Které by měly platit od 1. 1. 2009.

*****

Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má 451 sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org), která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar@lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf


 Dodatečný komentář:

Velmi se mýlí ti, kteří pochopili naše prohlášení (nebo to, co o něm slyšeli) jako snahu více vydělat na poplatcích. Je to úplně jinak:

Předně poplatky mají velmi málo společného s vlastní reformou zdravotního systému - jsou jen drobným, i když nepříjemným a široce medializovaným přechodným krůčkem k jinému systému. Ten přijde tehdy, až si pacientk (klient) bude se svou pojišťovnou dohadovat způsob svého zdravotního pojištění - a samozřejmě také jeho cenu.

Stejně, jako když uzavíráte pojistku na auto (havarijní), budete si moci vybrat program ("zdravotní plán") nějak omezený (např. poplatky nebo nutností mít k odbornému vyšetření vždy doporučení svého praktického lékaře), ale za nižší pojistné, nebo program téměř neomezený, ale za vyšší cenu.

My opravdu nevidíme perspektivu v tom, že budeme od lidí chtít vybírat více a více peněz. Věřte, že je to - alespoň většinou - i pro nás nepříjemné. Ale smyslem poplatku má být usměrnění nejen počtu návštěv (aby lidé nechodili k lékaři s úplnými banalitami nebo pro recept na lék, který znají a mohou si ho koupit), ale aby také nechodili s běžnými onemocněními přímo za specialisty nebo dokonce do nemocnice, když jim může pomoci jejich praktický lékař (a nechce se jim např. čekat dlouho v čekárně - protože tam chodí lidé s úplnými banalitami ... viz výše).

Proto jsme již vloni navrhovali poplatky odstupňované právě podle tohoto schematu - tedy nejnižší u praktického lékaře, vyšší u specialisty (kožního lékaře, ortopeda, neurologa) a nejvyšší na pohotovosti a v nemocničních ambulancích. Nesejde na absolutní výši, ale jistě uznáte, že poplatek ve výši 10 - 20 - 30 korun by byl směšný a neplnil by účel. Nejvyšší poplatek na pohotovosti ve výši 90,- korun je stále mnohdy levnější, než cena za taxík, kterým se mnoho pacientů nechá přivést.

I. Sucharda, LpR

na začátek stránky