Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - Poplatkový populismus (poplatky II.)

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, občanské sdružení

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf, dne 20. dubna 2008

Poplatkový populismus před volbami

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje znovuotevření otázky regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splňují. Jen za leden t. r. došlo ke snížení počtu návštěv ambulantních specialistů o 24 % a používání léků na předpis o téměř 50 %. Je proto zbytečné vyvolávat znovu změny v již nastaveném systému, který viditelně funguje.

„Znovu zdůrazňujeme, že naše sdružení s reformou plně souhlasí a navrhuje jak ponechat regulační poplatky, tak i minimalizovat výjimky v jejich placení. Pokud existuje skupina občanů, pro které jsou poplatky objektivně limitujícím faktorem v přístupu ke zdravotní péči, tak by to měl řešit sociální systém," vysvětluje postoj LpR MUDr. Roman Flašar, předseda občanského sdružení. Sdružení považuje za důležité regulační poplatky ponechat v platnosti a ponechat je jako příjem zdravotnických zařízení, protože mimo jiné částečně kompenzují snížený příjem, způsobený poklesem návštěv pacientů.

„Dosavadní výsledky ukazují, a my jako lékaři z praxe to můžeme nejlépe posoudit, že poplatky fungují. Ubylo zbytečných návštěv, předepisování léků do zásoby, zkrátily se čekací doby a máme více času na každého pacienta," prezentuje výhody regulačních poplatků MUDr. Roman Flašar. Z informací členů LpR navíc vyplývá, že počty případů konfliktu či neochoty pacientů platit poplatky jsou minimální a neodrážejí současný negativní mediální ohlas.

Jsme přesvědčeni, že motivací pro kritiku změn není kultivace a reforma systému zdravotní péče, ale pouhý předvolební populismus. „Tito politici by měli přestat využívat nepopulárních, ale nutných kroků reformy k vlastnímu zviditelnění. Měli by sami navrhnout reformu zdravotní péče, která zajistí kvalitní a dostupnou péči pro všechny," říká Roman Flašar. Např. návrh zrušení poplatků u praktických lékařů by vedl k opětovnému přeplnění jejich čekáren. Pokud měl autor v úmyslu odstupňovat poplatky v ambulancích praktického lékaře a v ambulancích specialistů, tak je vhodnější ponechat stejnou výši u praktických lékařů (30 Kč) a zvýšit poplatky u ambulantních specialistů (60 Kč) a v nemocnicích (90 Kč), na námi již dříve navrhovaný systém 30 - 60 – 90.

LpR navrhuje, aby z péče hrazené veřejným zdravotním pojištěním byly v nemocnicích vyjmuty tzv. hotelové služby (zejména stravování), protože nejsou součástí zdravotní péče, na jejíž bezplatné poskytování mají občané ústavní nárok. Pacient by je měl dostat transparentně vyúčtované. „Vycházíme z myšlenky, že například novorozenci nedostávají většinou nemocniční stravu, malé dítě dostává poloviční porce, nemocný před a po operaci nejí," objasňuje návrh Roman Flašar, „takže v těchto situacích by platili přiměřeně méně."


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má 490 sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org), která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar{zavináč}lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Místopředseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky