Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Komentáře a diskuze

Komentář k prohlášení Není reforma jako reforma

zpět na předchozí stránku

Pátého června jsme zveřejnili naše tiskové prohlášení k budoucí vládě České republiky. Apelujeme v něm na to, aby co nejdříve přistoupili k reformě zdravotního systému nás, a předkládáme i svůj návrh základních principů reformy.

Tiskové prohlášení bylo publikována na serveru Zdravotnických novin, a vzbudilo rychle dost širokou diskuzi, která nás nutí některé body našeho návrhu upřesňovat nebo obhajovat.

Příprava reformy, politická shoda

Reforma se připravuje již od roku 2005 - 2006. Těžko dosáhneme délky kolem 15 - 20 let jako v Holandsku. Navíc tolik času nemáme. Proč se jí nepodařilo prosadit v minulém volebním období je velmi zřetelně popsáno na stránkách zde. K tomu se nechci vracet. Zásadním problémem reformy je ale to, že významně ovlivní všechny a proto se jí skoro všichni bojí:

 • Občané si budou muset vice připívat do veřejného zdravotního pojištění. Jednak formou spoluúčasti, jednak cestou nominálního pojistného. Sníží se jim ale odvody na pojistném.
 • Poskytovatelé se dostanou do větší konkurence a pod větší kontrolu. Celá síť se zkultivuje. Výhodou bude to, že ceny za práci si budou moci s pojišťovnami nasmlouvat sami. Zde panuje asi největší obava z toho, že pojišťovny budou vnucovat nízké ceny. Bude záležet jen na poskytovatelích, na jaké ceny přistoupí.
 • Pojišťovny se konečně dostanou pod tlak konkurence. Moc dobře si pamatuji, jak znejistěly v okamžiku, kdy na trh vstoupila ZP Agel. A jak to velmi rychle vedlo ke zvýšení kapitační platby PL. Představa uvolnění konkurence a nástupu ZP z Holandska a Švýcarska je pro současné ZP jistě noční můra.
 • Pojišťovny samozřejmě nebudou smět provádět jakoukoliv selekci pacientů dle zdravotního rizika
 • Stát (spíše někteří státní úředníci) se také obává, že přijde o možnost dotovat nákupy předražených přístrojů a nesmyslných staveb.

Z toho je vidět, že podpora reformy nebude velká a přitom největší užitek z reformy budou mít občané v okamžiku, kdy budou opravdu potřebovat kvalitní péči a lékaři, kteří tuto péči budou poskytovat. Tak jako je to v Holandsku či ve Švýcarsku.

Je naprosto nezbytné, aby prosazování reformy provázela velmi aktivní propagace jak mezi občany, tak mezi zdravotníky.

Pokladenský systém

K tomu jsme již napsali tolik, že to snad nemá smysl opakovat. V navržených zákonech pokladenský systém není, ale my ho v návrhu máme - zde. V Holandsku jsou pouze dva typy pojistek a jejich možné kombinace. Řízená péče (in-kind model) a pokladenský systém (reimbursement model). Problém je ale jejich cena. Pojištěnec si musí vybrat pouze jeden typ pojistky a cena pojistky typu pokladenského systému je asi o 200 - 300 eur ročně dražší. To rozhodnutí, zda bude mít pacient možnost se ošetřit kdekoliv a pak si nechat náklady s nějakou spoluúčastí proplatit, je pouze v okamžiku, kdy si kupuje pojistku. Pak již ne. Pravdou je, že i v případě plánu řízené péče může občan v určitých případech navštívit nesmluvního partnera a požadovat částečnou refundaci nákladů, která je pak ale nižší než v případě, že si koupí plán typu pokladenského systému.

Konkurence versus řízená konkurence, úřad pro dohled

Samozřejmě že musí být mezi ZP řízená konkurence (v Evropě funguje v Holandsku a Švýcarsku. Tvrzení, že se návrh LPR systému se Švýcarsku ani neblíží, není pravda - opak je pravdou). O to se ale bude starat Úřad pro dohled na činností ZP. Musí kontrolovat, zda-li mají pojišťovny dostatek reservních zdrojů a zda mají pro pojištěnce zajištěný dostatek smluvních partnerů, včetně přiměřené časové a místní dostupnosti. Jejich pravomocí bude kontrolovat a penalizovat ZP. V případě neplnění povinností až odebrat licenci. Stačí, aby jedna ZP o licenci přišla, a bude pořádek.

Úřad by měl mít 3 oblasti působení:

 1. Povolování licencí ZP a schvalování pojistných plánů
 2. Kontrola hospodaření a finančního zdraví ZP
 3. Kompetence k sankcím až odebrání licence

Roční náklady jsou odhadovány kolem 50 mil. Kč.

Rozsah standardní péče hrazené v Holandsku

 1. Zdravotní péče
  1. ambulantní (praktický lékař)
  2. hospitalizace (max. do 365 dnů)
  3. specializovaná zdrav. péče na doporučení praktického lékaře.
 2. Stomatologická péče (do 18 let věku je hrazena plně, od 18 let se hradí pouze specializovaná zubní péče u zubních specialistů a zubní protézy, není hrazena běžná stomatologická péče), na nehrazenou zubní péči je možné si uzavřít připojištění.
 3. Prostředky zdravotnické techniky.
 4. Předepsané léčivé přípravky.
 5. Krátkodobá psychiatrická léčba (není však hrazena ambulantní psychoterapeutická léčba).
 6. Péče v těhotenství, porod a poporodní péče (max. 10 dní po porodu dítěte).
 7. Doprava záchrankou a náklady na přepravu nemocných.
 8. Rehabilitační péče (v omezené míře fyzioterapie / rehabilitace, řečová terapie, pracovní terapie, dietetická poradna atd.), náklady na fyzioterapii a zdravotní gymnastiku hradí zdravotní pojišťovny jen u chronicky nemocných, nicméně i v tom případě si musí pojištěnec sám zaplatit prvních 9 vyšetření.

Výběr pojistného

Pojišťovny budou dostávat pojistné:

 1. Z odvodů za zdravotní pojištění jako dnes, ale po podstatně sofistikovanějším přerozdělení. Mělo by se přerozdělovat jednak dle počtu, pohlaví, věku ale i dle závažnosti zdravotního stavu (na to existuje v Holandsku asi nejpropracovanější systém). Pak bodou vznikat speciální pojistné plány pro pacienty s chronickými, dobře predikovatelnými onemocněními. (tzv. chronic management disease - např. pro DM I. a II. Typu) - cca 70% zdrojů
 2. Jednak přímo od občanů, kteří si povinně budou kupovat pojistku a různé ceny dle typu pojištění - cca 30% zdrojů. (ty procenta jsou přibližné a postupně budou měnit) Tyto zdroje samozřejmě nebudou podlétat přerozdělení. Proto je nutné, aby zdroje z odbodů tvořily vždy většinu.

Proč se jako lékaři snažíme suplovat politiky

- aneb podpořte LPR formou sympatizanství.

 1. Politici to budou řešit, až nebude jiná možnost - a to bude pozdě. Do té doby je to pro ně Pandořina skříňka, která jim po otevření pouze odebere hlasy a vždy to proti vládnoucí straně použije opozice - viz minulé volební období.
 2. Je to především naše práce, tedy těch, kteří se medicínou opravdu živí. Bohužel nás často zastupují v různých funkcích ti, kteří již praktickou medicínu téměř nedělají, a proto často sledují úplně jiné zájmy.
 3. Samozřejmě je legitimní bojovat za vyšší platy, ale za ty my bojujeme také, jen navíc říkáme, kde vzít zdroje a jak je efektivněji použít (na úkor státní a jiné korupce).
 4. Lékaři mají opravdu obrovskou sílu, ale jen pokud budou táhnout za jeden provaz. O to by mohli (podle našeho názoru) tehdy, pokud by viděli jasný cíl.
 5. Kolegové, podpořte nás formou sympatizanství - viz www. lekariproreformu.cz

=>> diskuze k tématu >>

na začátek stránky