Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Komentáře a diskuze

Vyřeší další lékařská fakulta (v Ostravě) nedostatek lékařů?

zpět na předchozí stránku

Nedomníváme, že by příčinou nedostatku lékařů byla nedostupnost studia - a to ať kapacitní nebo místní. Počet absolventů na stávajících lékařských fakultách klesá, takže je otázka, zda nová fakulta nalezne dostatek studujících (či zda je odláká z jiných fakult). Ponecháme-li stranou problém, jak zajistit dostatečné pedagogické zázemí nové lékařské fakulty, máme velké pochybnosti o tom, že to povede k nárůstu počtu lékařů, kteří posílí naše, tedy české zdravotnictví. Nepochybně to ale povede k vynaložení velkých nákladů, protože výuka mediků je neobyčejně finančně náročná.

Jako hlavní příčiny nedostatku lékařů vidíme:

 1. naprosto nevyhovující systém postgraduálního specializačního vzdělávání
 2. nevyhovující pracovní a platové podmínky zejména mladých lékařů (množství hodin přesčasů, které jedině zajistí dostatečný plat)
 3. velmi obtížné možnosti získání a zahájení provozování soukromé praxe (např. nejistota získání smlouvy se ZP)
 4. neúměrné a zvyšující se pracovní zatížení v souvislosti s nedostatkem lékařů na všech úrovních od praktických lékařů až po fakultní nemocnice
 5. za hlavní důvod ale požadujeme absenci reformy zdravotní péče, která by:
  • zvýšila finanční prostředky na úroveň běžnou ve vyspělých evropských zemích
  • snížila iracionální poptávku po zdravotnických službách ze strany pacientů
  • zvýšila efektivnost vynakládaných zdrojů

Vzorem by nám mohl být holandský systém.

Jinak se můžeme dočkat toho, že stále větší procento mladých lékařů bude plnit prázdná místa v zemích na západ od našich hranic - jen v Německu t.č. poptávají cca 2000 lékařů. 

na začátek stránky