Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Přečtěte si ...

Jaký je rozsah hrazené péče v Holandsku?

zpět na předchozí stránku

Základní rozsah zdravotní péče hrazený z veřejného zdravotního pojištění v Holansku

Před nedávnem jsme uveřejnili článek o systému řízené péče ve Švýcarsku. Pokračujeme v přinášení informací o podobě zdravotnických systémů v dalších zemích - tentokráte v Holandsku.

Klasifikace zdravotní péče

Rozsah zákonné zdravotní péče je odsouhlasen parlamentem. Zdravotní pojišťovny rozhodují o tom, kdo a kde ji bude poskytovat.

Zdravotní pojištění kryje akutní zdravotní péči a běžnou zdravotní péči (v případě dlouhodobé hospitalizace je kryto léčení po dobu jednoho roku, trvá-li déle, je kryto na základě zákona AWBZ ).

Zdravotní péče hrazená ze zákonného zdravotního pojištění:

 1. Zdravotní péče
  • ambulatní praktický lékař
  • ambulantní specializovaná zdravotní péče na doporučení praktického lékaře
  • hospitalizace (max. do 365 dnů)
 2. Stomatologická péče (do 18 let věku je hrazena plně, od 18 let se hradí pouze specializovaná zubní péče u zubních specialistů a zubní protézy, není hrazena běžná stomatologická péče ), na nehrazenou zubní péči je možné si uzavřít připojištění.
 3. Prostředky zdravotnické techniky.
 4. Předepsané léčivé přípravky.
 5. Krátkodobá psychiatrická léčba (není však hrazena ambulantní psychoterapeutická léčba).
 6. Péče v těhotenství, porod a poporodní péče (max. 10 dní po porodu dítěte).
 7. Doprava záchrankou a náklady na přepravu nemocných.
 8. Rehabilitační péče (v omezené míře fyzioterapie / rehabilitace, řečová terapie, pracovní terapie, dietetická poradna atd. ), náklady na fyzioterapii a zdravotní gymnastiku hradí zdravotní pojišťovny jen u chronicky nemocných, nicméně i v tom případě si musí pojištěnec sám zaplatit prvních 9 vyšetření.

Společensky únosné čekací doby s tím, že akutní léče musí být samozřejmě poskytnuta ihned:

 • 1 pracovní den u lékáren,
 • 2 pracovní dny u praktického lékaře,
 • 1 týden u fyzioterapeuta,
 • 3 týdny pro stanovení dg. a indikace v nemocnicích,
 • 4 týdny u specializované ambulantní zdravotní péče,
 • 5 týdnů u hospitalizace.

Diskuze k tématu
na začátek stránky