Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Přečtěte si ...

Porovnání volebních plánů hlavních politických stran - a Lékařů pro reformu

zpět na předchozí stránku

V předvolebním období jsou nám jednotlivými politickými subjekty prezentovány z oblasti zdravotnictví jen "hrozinky", které mají voliče nalákat ("zrušíme všechny poplatky", "snížíme odvody na zdravotní pojištění", "zajistíme dostupnost všech služeb").

Zkusili jsme vybrat jen několik problémových oblastí a porovnat, co k nim volební programy jednotlivých stran uvádějí.

Zdá se, že jsme jediní, kdo si uvědomuje naprostou nezbytnost změny v placení pojistného.

NAJEDETE-LI KURZOREM NAD TEXT V JEDNOTLIVÝCH POLÍČKÁCH TABULKY, ZOBRAZÍ SE VÁM CITACE Z PROGRAMU. Na odkazy neklikejte, nefungují.

Oblast ČSSD ODS TOP 09 Věci Veřejné Lékaři pro Reformu
Definování základní zdravotní péče ano?? ano definování zpoplatněné neakutní péče ano ano
Garantovaná sít nemocnic ano, v kompetenci krajů centra pro extrémně drahou péči (neřeší)
ano, státem (neřeší)
Konkurence zdravotních pojišťoven pouze v "přepychové péči" ano (neřeší) jen v nadstandardu ano
Výše zdravotního pojištění vícezdrojové financování ??? ??? event. snížení až o 5 % nižší odvody + cena pojištění pacientem zvoleného pojist. plánu
Spoluúčast pacientů
ne poplatky u lékaře a v lékárně (ano v nemocnici za stravu) zachovat jako nyní spoluúčast na léčbě život neohrožujících nemocí poplatky ponechat, ne u receptů ponechat poplatky, ale diferencovat podle druhu péče
Léková politika
v každé skupině alespoň jeden lék bez doplatku zachovat doplatky jako nyní vyšší transparentnost určování úhrad pro každou nemoc alespoň jeden lék bez doplatku (neřeší)
Vztah zdravotních pojišťoven a poskytovatelů síť určí kraj (vztah k ZP neřeší) ??? poctivá a spravedlivá soutěž kontraktační povinnost pro ZZ, které splní obecné podmínky volné tržní vztahy
Péče o seniory komplexní zajištění provázané zdravotní a sociální péče sjednocení sociálních a zdravotních služeb vymezit poskytování zdravotní péče v zařízeních SP vytvořit komplexní systém (neřeší)

=>> diskuze k tématu

na začátek stránky