Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Přečtěte si ...

Zdravotnictví na rozcestí

zpět na předchozí stránku

Skutečně vyměníme budoucnost našeho zdravotnictví za třicet korun?

V době hospodářského poklesu, který je řadou renomovaných evropských i domácích institucí předpovídán pro příští roky, je velmi aktuální se zamýšlet nad tím, jak při klesajících výdajích zajistit pro pacienty odpovídající péči. Rostoucí příjmy prostředků veřejného zdravotního pojištění a bezprecedentní ekonomický růst, které doposud umožňovaly pozvolné časování reformy zdravotní péče, včetně změny systémů odvodů (změna zdravotní daně na opravdové zdravotní pojištění), jsou zřejmě ty tam. Dnes je mnohem reálnější pokles příjmů zdravotních pojišťoven v horizontu cca 3 - 5 měsíců.

Podíváme-li se, jak rychle stoupají náklady na léčebnou péči, jak se v důsledku stárnutí obyvatelstva rozšiřuje počet jejích příjemců a jak neuváženě je zdravotní péče někdy čerpána, zdravotní reforma se podle našeho názoru stává naléhavou nutností.

Těžké balvany zdravotnické minulosti aneb co podle našeho názoru stále chybí:  

  • Chybí praktičtí lékaři. Jejich počty i struktura jsou stále nedostatečné, což jim neumožňuje v plné šíři využít odborný potenciál oboru a současně z toho důvodu obsah práce a počty pacientů u ambulantních specialistů často neodpovídají jejich odbornosti.
  • Chybí motivace pro pacienty opravdu pečující o své zdraví - nejsou žádným podstatným způsobem zvýhodněni.
  • Chybí restrukturalizace nemocniční péče, jejíž síť je stále téměř nejrozsáhlejší v Evropě. Při stoupajících odborných nárocích na přístrojové i personální zajištění nemocničních provozů je jasné, že tato struktura lůžkové péče spěje k stálé většímu vyčerpávání finančních zdrojů a současně k personálnímu kolapsu, jehož počátky se již zřetelně rýsují jak v oblasti lékařské, tak i sesterské.
  • Chybí upřednostňování ambulantní péče. Z těchto důvodů je většina lékařů v nemocnicích zavalena banalitami a nedostatečně zaplacená, nemá kdo sloužit a mladí lékaři pro nedostatek perspektivy odcházejí při první příležitosti do zahraničí, kde je o ně stále větší zájem. Kromě finanční krize velmi brzy přijde i zásadní personální krize.
  • Chybí účinná regulace návštěv pacientů u lékařů, počty návštěv jsou stále nepřiměřeně vysoké, samotné regulační poplatky v současné výši jsou již nedostatečné a pacienti si na ně zvykli (nakonec nikdo od nich asi ani dlouhodobější efekt neočekával).

Řešení existuje a bylo reálně a s úspěchem vyzkoušeno ve Švýcarsku a Holandsku. Cestou je reforma, která

  • zavede systém založený na zvýšení zodpovědnosti všech účastníků systému (pacientů, zdravotnických zařízení i zdravotních pojišťoven, vystavených vzájemné konkurenci).
  • přesune roli státu do kontrolních institucí
  • zvětší efektivitu systému finanční motivací pacientů - formou zvýšené spoluúčastí a možností volby způsobu pojištění (zdravotního plánu) dle aktuálního zdravotního stavu.
  • zvětší chuť pacientů k péči o vlastní zdraví cestou finanční motivace - jde například o levnější pojistku či možnost šetřit si část prostředků ze zdravotního pojištění na stáří.
  • zajistí nemocným dostupnou kvalitní zdravotní péči dle stanovených standardů a výše pojistného.

Podle našeho názoru je současný balík 4 zákonů vypracovaný na MZd dobrým základem, ale bez prosazení komplexní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a o zdravotních pojišťovnách se reforma nedokončí. Z těchto důvodů znovu žádáme premiéra, vládu a všechny zodpovědné politiky, aby se zamysleli nad zdravotnictvím a jeho směřováním v horizontu 5 - 10 let a nepoužívali toto téma k nezodpovědnému populismu.

Plně podporujeme současný tým lidí na MZd a setrvání ministra Julínka v úřadu.

Distancujeme se od nezodpovědných prohlášení prezidenta ČLK a předsedy LOKu.

Diskuze k článku

na začátek stránky