Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Archiv

Proč teď nebudu stávkovat

zpět na předchozí stránku

Stávka zdravotníků – proč právě (ne) teď?

Snažím se tomu porozumět. Demonstrativně jsem stávkovala jednou, a to v době ministrování Ratha, kdy paušalizace příjmů lékařů nezohledňovala jejich výdaje za ošetřování rozdílně nákladných pacientů. Hrozilo tehdy ožebračení lékařů, kteří se starali o finančně nákladné pacienty, a lékaři proto odmítali pacienty, kteří vyžadovali drahou péči.

Dnes taková situace (zatím) nehrozí a současný ministr zcela nepopulisticky prohlašuje, že peněz je v systému zdravotnictví málo na to, aby se uhradila veškerá zdravotnická péče, dokonce že by lidé měli zaplatit i za běžné amalgámové plomby (a 400 Kč). Kdyby se totiž klienti zdravotních pojišťoven řádně starali o svůj chrup, zřejmě by těch amalgamových plomb potřebovali podstatně méně než nyní.

Analogicky lze uvedenou problematiku promítnout i do jiných oborů, například psychiatrie. Dnes si již pojištěnec zcela hradí hypnotikum v řádu desítky korun, zatímco zdravotní pojišťovna uhradí neuroleptikum na léčbu psychózy v řádu tisíci korun, protože zohledňuje princip (zdravotního) pojištění - „co je pro mě finančně dostupné, mohu uhradit sám, ale co nezbytně potřebuji a není pro mě finančně dostupné, mělo by hradit (zdravotní) pojištění".

Princip zdravotního pojištění je v současné době dostatečně respektován. Proč tedy stávkovat? Logická odpověď je „získat peníze". Kdo ze zdravotníků je spokojen se svými příjmy? Kolegové v privátní sféře jistě nemají pocit nadhodnocení svých příjmů, ale v každodenním kontaktu se svými pacienty vnímají i všední realitu. Proto nemají potřebu stávkovat a perspektivu svých příjmů vidí ve změně systému zdravotního pojištění, který umožní lepší ohodnocení jejich práce. Kolegové v nemocnicích se mohou cítit ohroženi, když se bude měnit systém jejich tarifních platů. Platy nemocničních lékařů v ČR jistě neodpovídají důstojnému postavení lékaře, nicméně stále jsou i budou v kompetenci vedení jejich nemocnice.

Závěrem si dovoluji shrnout, že nejsem spokojená se současným systémem zdravotní péče, který (mimo jiné) nedostatečně finančně ohodnocuje službu ve zdravotnictví. Nicméně souhlasím s postojem současného ministra zdravotnictví a šancí na systémové změny, které snad umožní efektivnější využití dostupných finančních prostředků.

Proto právě teď nestávkuji.

 

V Brně dne 20. 9. 2010

MUDr. Marta Holanová,
ambulantní psychiatr,
členka o. s. Lékaři pro reformu

na začátek stránky