Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Archiv

Na závěr roku 2009

zpět na předchozí stránku

Vážení kolegové,

v prvé řadě nám dovolte poděkovat Vám za podporu našeho občanského sdružení Lékaři pro reformu. Ke dni 15. 12. 2009 jsme evidovali 614 sympatizantů LPR, o. s. Velmi si Vaší podpory vážíme a věříme, že počet našich sympatizantů bude stále stoupat, když se (třeba i s naší pomocí) podaří reformu prosazovat žádoucím směrem.

Naším hlavním úkolem je vysvětlovat lékařům a diskutovat s nimi připravovanou reformu českého zdravotnictví, která často bývá zaměňována s dílčími opatřeními jako jsou například regulační poplatky. Právě složitost reformy, která se dotýká všech částí systému zdravotnictví, mnohdy bývá příčinou nepochopení až odmítání. Tomu chceme předejít. Na podkladě zkušeností z každodenní lékařské praxe chceme oponovat návrhy exekutivy a konstruktivní kritikou reformu usměrňovat. Nemáme ambice modelovat jinou reformu zdravotnictví, než kterou jsme popsali v našich materiálech.

Jistě jste sledovali, jak probíhalo poslední dohodovací řízení zástupců lékařů se zdravotními pojišťovnami, jaká zklamání (opět nedohodu) lékařům přineslo. I v dohodovacím řízení vidíme nesprávně nastavený systém, který by se měl v brzké budoucnosti změnit. O tom ostatně hovoří náš nový komentář.

Prosím, sledujte i nadále naše webové stránky, na kterých budete pravidelně informováni o činnosti našeho sdružení a současně můžete sledovat aktuální dění, týkající se reformy českého zdravotnictví. Předpokládáme, že s blížícími se parlamentními volbami v příštím roce budou jednotlivé subjekty předkládat svoje představy o dalším vývoji zdravotního systému u nás - a my se chystáme tyto představy podrobit hodnocení a případně i kritice. Předpokládáme, že budeme moci dosavadní návrhy reformy porovnat.

Je nám líto, že velké množství lékařů stále není připraveno komunikovat elektronickou poštou a spoléhají na klasickou „papírovou" korespondenci. Abychom mohli tyto lékaře oslovit a předat jim potřebné informace, museli jsme několikrát rozeslat tradiční dopisy s obálkami a známkami. Tato aktivita však přináší obrovské materiální náklady, které již nejsme schopni krýt z vlastních zdrojů. Jelikož nechceme měnit strukturu našeho občanského sdružení a zakládat "členskou základnu" s veškerou složitou administrativou a členskými příspěvky, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o sponzorský příspěvek. Peníze by se použily na nákup známek a administrativní činnost pro komunikaci s lékaři. Předpokládáme, že případný sponzor bude opravdu přesvědčen o smyslu naší aktivity, směřující k prosazení komplexní reformy českého zdravotnictví.

Pokud se pro tuto formu podpory LPR, o. s. rozhodnete, můžete zaslat svůj příspěvek na účet číslo 518879005/2700 a jako variabilní symbol napište Vaše číslo sympatizanta na webových stránkách LPR. Současně, prosíme, potvrďte svůj sponzorský příspěvek e-mailem na adresu registrace@lekariproferomu.cz nebo jinou formou. Obratem Vám pak zašleme řádnou sponzorskou smlouvu, jak vyžadují právních předpisy. Pokud pracujete jako fyzická osoba, můžete sponzorský dar uplatnit do nákladů.               ¨

MUDr. Roman Flašar, předseda o. s. LpR

 


na začátek stránky