Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Archiv

Kdo může za současnou špatnou a příště ještě horší úhradovou vyhlášku?

zpět na předchozí stránku
Motto: Zdravotní pojišťovny a poskytovatelé se nedohodli na výši úhrad, proto úhradovou vyhlášku stanovilo Ministerstvo zdravotnictví.

V současné době nemůže být úhradová vyhláška jiná než špatná. Špatná pro lékaře a špatná pro pacienty. Zdravotním pojišťovnám však pomůže přežít rok 2010. Rok 2011 již s podobnou vyhláškou nepřežijí. Mohlo současné ministerstvo, potažmo vláda, učinit jiné rozhodnutí? Asi těžko. Možná v maličkostech, které nejsou podstatné. Kdo však může za to, kam se současné zdravotnictví dostalo? A kam se řítí?

Odpověď je vcelku jednoduchá. Jsou to ti, kteří (zejména za poslední tři roky) nebyli schopni pochopit nutnost řešení současného stavu a toto řešení podpořit. Jsou to především poslanci, kteří měli povinnost změny ve zdravotnictví prosadit, ale zablokovali je.

Jak by měla dohoda o úhradách zdravotní péče vypadat? Především by měla vznikat v prostředí, ve kterém budou mít zdravotní pojišťovny relativní dostatek prostředků (i když nikdy nebudou mít na vše), ve kterém budou lékaři placeni dle opravdové ceny jejich práce a ve kterém pacienti budou motivováni k čerpání takové péče, jež opravdu potřebují. Právě v takovém prostředí bude ta drahá a nákladná péče dostupná.

Jak takového stavu dosáhnout?

 • Cenu nesmí určovat stát, ale musí vzniknout dohodou mezi kupujícím a prodávajícím, tedy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. V případě pokladenského systému by to bylo mezi pacientem a lékařem.
 • Zdravotní pojišťovny musí mít dostatek prostředků a jejich výše nesmí být vázána na zaměstnanost. Za ideální považujeme stav, kdy přibližně 2/3 třetiny pojistky by zdravotní pojišťovny dostávaly po přerozdělení z odvodů z mezd a zbylou třetinu by platil pojištěnec přímo pojišťovně. Pojišťovny by výši pojistky (zbylou 1/3) určovaly podle své finanční situace a tak, aby měly dost zdrojů na úhradu zdravotní péče.
 • Pacienti musí být podstatně více motivování k uvážlivějšímu čerpání zdravotní péče. Jako ideální považujeme kombinaci dvou cest:
  • Asi 10% spoluúčast na veškerou péči s povinným vydáním účtu za poskytnutou péči. Zdravotní pojišťovna by lékaři zaplatila celou sumu a pacientovi by pak naúčtovala těch 10 %. Nabízí se využití osobních a spořících účtů i s možnosti přesunu části prostředků z pojistného na osobní účty. Celková suma by byla zastropována maximální roční úhradou, která by - podle našeho názoru - měla být výrazně vyšší než v současnosti - nejméně 10.000 Kč ročně.
  • Pojištěnci by si vybírali typ pojistky podle svého vlastního uvážení a cena pojistného by odpovídala rozsahu očekávaného plnění. Pojistka by se uzavírala na 1-2 roky a pro pojištěnce by byla závazná. Typy pojistek a kompletní návrh reformy je možné nalézt na stránkách http://www.lekariproreformu.cz/ (zde dne 5. 8. 2009)
  • Současně by pacienti měli být finančně motivováni k dodržování preventivní prohlídek.
 • Péče poskytovaná dle kterékoliv pojistky musí odpovídat standardům zdravotní péče (které je nutné rychle vypracovat) a povinností zdravotní pojišťovny je zajistit časovou i místní dostupnost této péče. Na to vše by měl dohlížet nezávislý úřad typu bankovního dohledu s dostatečnými pravomocemi ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám.
 • Současně by vyhláška měla nastavit financování tak, aby se hodnotila úspěšnost praktických lékařů v prevenci onemocnění.

Vyzýváme kolegy, kteří se nechtějí smířit s neschopností státních orgánů řešit hrozící kolaps zdravotní péče a kteří sdílejí naše postoje, aby nás podpořili a stali se našimi sympatizanty!

 

MUDr. Roman Flašar, předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
E-mail: flasar (at) lekariproreformu.cz
Tel: 602 542 958

MUDr. Ivan Sucharda, místopředseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Nemocniční gynekolog, Varnsdorf
E-mail: sucharda (at) lekariproreformu.cz

MUDr. Marta Holanová, členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr, Brno
E-mail: holanova (at) lekariproreformu.cz
na začátek stránky