Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TP - Stávkujme a protestujme za zlepšení zdravotnictví jako celku

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V É   P R O H L Á Š E N Í

Brno / Praha / Varnsdorf dne 22. září 2010

Stávkujme a protestujme za zlepšení zdravotnictví jako celku

 

Tak jsme byli svědky demonstrací zdravotníků proti úpravě platových tabulek a chystají se hromadné výpovědi lékařů, především z okresních nemocnic. Nějak nám uniká souvislost mezi úpravami platů státních zaměstnanců hrazených ze státního rozpočtu a platy zdravotníků, kteří jsou financováni z plateb zdravotních pojišťoven. Pokud je smyslem těchto úprav kompenzovat výpadek příjmů zdravotních pojišťoven, pak se jedná o naprosto nesystémový krok. Mnohem smysluplnější je hledat další zdroje do podfinancovaného zdravotnictví.

Oběma akcím však chybí to nejdůležitější. Neukazují směr a cíl, kterým by se mělo zdravotnictví ubírat, aby se podobné situace neopakovaly. Je jasné, že odpověď většiny bude jednoduchá: to přece není náš problém, ať to řeší ti, kteří jsou za to placeni. No ano, ale kteří? Já vám řeknu, kdo to za nás (zdravotníky) vyřeší - nikdo. Pro převážnou většinu politiků je to pouze téma, které je příliš výbušné, než aby si s ním pálili prsty. Zvlášť, když existují demagogové, kteří dokáží s tématem 30 Kč vyhrát volby a čtyřleté volební období je tak krátké. Přitom o prestiži lékařů svědčí jejich volební úspěchy ve všech volbách.

Jeden z hlavních viníků současného stavu ve zdravotnictví jsou právě lékaři a především jejich stavovská organizace ČLK (ale i další zdravotníci). Vždyť jak dlouho „bojuje" za zlepšení současné situace lékařů? A čeho docílila? Postavení je stále horší a nyní dokonce neoficiálně (?) podporuje odsun lékařů do zahraničí. Jaké ale kdy navrhla řešení, aby k tomu nemuselo docházet? Jak si představuje systém, kdy bude relativní dostatek prostředků, kdy bude pacientům zajištěna standardní péče, kdy budou prostředky rozdělovány smysluplně a efektivně? Stále se jen dokola opakuje, že je potřeba přidat více peněz, zvýšit odvody za státní pojištěnce a že pacienti mají až nepřiměřeně vysokou spoluúčast. Až si říkám, jestli neslyším příští politiky některé levicové strany. Jak dlouho se chceme chovat podobně jako děti - tiše brát, dokud dávají, a křičet, když už není co dávat?

Řešení existuje a je popsáno. Zajišťuje relativní dostatek prostředků, definuje nárok pacienta na standardní péči, zajišťuje efektivnější využití financí a dostatečné platy zdravotníků. Tím řešením je systém založený na změně placení zdravotního pojištění, na stanovení nepodkročitelného standardu péče pro pacienty, ale také na motivující spoluúčasti pacientů a na jasném stanovení toho, na co již pacienti nárok nemají. Je to systém, kde se výrazně omezuje role státu a podporuje privatizace jak nemocnic, tak zdravotních pojišťoven. Je to systém založený ne na omezení a redukci zdravotních pojišťoven, ale na jejich přeměně na hlavní a primárně odpovědné aktéry v systému. Systém preferující kvalitu za rozumnou cenu, financování kapacit odpovídajících potřebám a soutěž zdravotnických zařízení o peníze pojištěnců. Jedná se o systém, který vychází z holandského a švýcarského modelu.

Je jasné, že se tento systém spoustě peciválů nelíbí, ale jiné řešení zatím neexistuje. Pokud bude někdo organizovat stávku za urychlené zavedení reforem toho typu, budeme stát v první řadě.


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má přes 650 sympatizantů z řad lékařů a lékařek.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

na začátek stránky