Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Stále aktuální

Naši aktivitu lze nyní podpořit i finančně

zpět na předchozí stránku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

bohužel se oproti našim původním představám ukázalo, že velké množství lékařů není doposud připraveno komunikovat elektronickou poštou a spoléhají na klasickou "papírovou" korespondenci. Abychom mohli tyto lékaře oslovit a  předat jim potřebné informace, musíme používat tradiční dopisy. Taková aktivita však přináší obrovské materiální náklady, které již nejsme schopni krýt z vlastních zdrojů.

Jelikož nechceme měnit strukturu našeho občanského sdružení a  zakládat členskou základnu s výběrem členských příspěvků a veškerou složitou administrativou, dovolujeme si vás oslovit a požádat vás o  sponzorský příspěvek. Peníze by se použily na nákup materiálu pro písemnou i osobní komunikaci s lékaři. Předpokládáme, že případný sponzor bude opravdu přesvědčen o smyslu naší aktivity, směřující k prosazení komplexní a moderní reformy českého zdravotnictví.

Pokud se pro tuto formu podpory Lékařů pro reformu, o. s. rozhodnete, můžete

  • zaslat svůj příspěvek na č. ú. 518 879 005 / 2700,
  • jako variabilní symbol uveďte své číslo sympatizanta [bez písmena "S"] podle seznamu na našich www stránkách,
  • současně prosíme o potvrzení vašeho sponzorského příspěvku e-mailem na adresu "registrace{zavináč}lekariproreformu.cz" nebo jinou formou.

Obratem vám pak zašleme řádnou sponzorskou smlouvu, jak vyžadují právní předpisy. Pokud pracujete jako fyzická osoba, můžete sponzorský dar uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.

MUDr. Roman Flašar,
předseda o. s. Lékaři pro reformu


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a dalších problémů českého zdravotnictví. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors for Reform, která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích. Iniciativa Doctors for Reform sídlí v Londýně.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky