Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TP - Výzva budoucí vládě: Nepropásněte tuto šanci

zpět na předchozí stránku

Čtěte také: Komentář k tiskovému prohlášení

 

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V É   P R O H L Á Š E N Í

Brno / Varnsdorf dne 4. června 2010

Výzva budoucí vládě:

Nepropásněte tuto šanci, není reforma jako reforma.

Jakou reformu zdravotnictví bude prosazovat budoucí vláda, není vůbec jisté. Jedno ale jisté je, že je nezbytná, že musí být provedena kvalitně, a že možná už nikdy nebude taková šance jako nyní. Jaká by ale měla být?

Pravděpodobné vládní politické strany nabízejí ve stručnosti 3 základní koncepty:

Věci Veřejné - zavedení jedné zdravotní pojišťovny na standardní rozsah zdravotní péče a konkurenci pro nadstandardní rozsah - velmi to připomíná nechvalně známý systém národní zdravotní péče ve Velké Británii.

TOP 09 - zavedení konkurence zdravotních pojišťoven s vymezení části péče, která bude plně hrazena samotnými občany. Tento systém neexistuje nikde v Evropě a je otázkou, zda by se nestal opravdovou překážkou v přístupu k lékařské péči.

ODS - nabízí také konkurenci zdravotních pojišťoven a výběr pojistných plánů. Spoluúčast chce nechat na současné výši.

V současnosti ale v Evropě existuje již vyzkoušený systém zdravotní péče, ke kterému by mělo české zdravotnictví velmi rychle směřovat, a mohlo by se tak stát vzorem okolním zemím. Je to zdravotnický systém Holandska.

Nejblíže se mu podobá návrh ODS. Jeho základní prvky jsou obsaženy v již zpracovaných věcných záměrech a připravených zákonech reformního týmu senátora Tomáše Julínka.

Systém funguje na těchto základních principech. 

  1. Definuje se rozsah standardní péče, na jejíž poskytnutí i úhradu bude mít každý občan nárok.
  2. Konkurující si zdravotní pojišťovny budou muset zajistit tuto standardní péči pro své pojištěnce za tržní ceny - péči budou nakupovat u zdravotnických zařízení.
  3. Zdravotní pojišťovny budou nabízet občanům různé typy pojistek, které si občané budou povinně kupovat (tak jako si kupují pojistku na cokoliv jiného) - cena pojistky však bude přibližně 20 - 30 % celkové ceny pojistného, její zbytek každému pojištěnci pokryjí odvody na zdravotní pojištění, které tedy bude možné úměrně snížit.
  4. Nezávislý úřad pro dohled nad činností ZP bude kontrolovat činnost všech ZP, aby občané nebyli kráceni v rozsahu péče, kterou čerpají.
  5. Stát by měl zajišťovat právní rámec celého systému, pomáhat organizovat extrémně drahou péči a v sociální oblasti zajišťovat zdroje pro sociálně slabé občany. Neměl by zasahovat do konkurence zdravotních pojišťoven ani konkurence zdravotnických zařízení jakýmikoliv nesystémovými regulacemi či dotacemi.

V minulém volebním období se reformu prosadit nepodařilo. Nyní ta šance existuje, ale je potřeba konat, rychle a rázně. Nepropásněme ji.

Občané Holandska jsou dnes z celé EU nejspokojenější se svým systémem zdravotní péče. Proč by nemohli být zítra až na druhém místě?   


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má 620  sympatizantů z řad lékařů a lékařek.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

MUDr. Ivan Sucharda

Místopředseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf
E-mail: sucharda {zavináč}lekariproreformu.cz

MUDr. Marta Holanová

Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr, Brno

=>>  diskuze k tématu >>

Odkazy ke stažení:
Prohlášení ve fromátu PDF
Prohlášení ve formátu DOC

 

na začátek stránky