Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - Standardy zdravotní péče v České republice

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf dne

Standardy zdravotní péče v České republice

Reforma zdravotní péče v ČR je nevyhnutelná a nutná.

Jedním ze základních předpokladů je vytvoření standardů zdravotní péče, které musejí být popsány v normách a pojištěnci je musejí mít k dispozici. Musejí totiž dobře vědět, na jakou péči mají nárok z prostředků zdravotního pojištění a jaké úkony jsou již nadstandardní. Pacient se pak rozhodne, zda je bude za úhradu požadovat.

Nárok pojištěnce je nutné definovat obecně v zákoně. Ten (zákon) musí zaručit pacientům zdravotní péči na úrovni současných poznatků vědy. Co je v danou chvíli považováno za takovou péči pak pro jednotlivé stavy  (rozhodně ne pro všechny, ale pro ty závažné a ekonomicky náročné) vymezují právě standardy. Znalost konkrétních terapeutických a diagnostických standardů pomůže pacientům, lékařům a zdravotním pojišťovnám orientovat se v tom, nač má pacient nárok z prostředků pojištění.

V současné době tento problém není ošetřen: práva a povinnosti pacienta nejsou nikde zakotveny a už vůbec nejsou zveřejněny. Nikde není pevně stanoveno, na co má nemocný nárok a za jakých podmínek. Přitom pojištěnci musejí mít možnost vymoci si svůj nárok bez ohledu na to, kolik to stojí nebo kolik nemocných je. Současně ale musí být k dispozici prostředky na úhradu tohoto nároku.

Standardy by mělo vytvořit Národní referenční centrum a měly by být konzultovány s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. Standardy by měly být pravidelně revidovány a novelizovány, v závislosti na rozvoji lékařské vědy a možnostech zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení.

Na těchto tezích se shodlo Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) na své konferenci 25. dubna 2009 v Brně.


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má přes 520  sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org) , která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

na začátek stránky