Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Nápověda k obsluze vlastního účtu sympatizanta

zpět na předchozí stránku

Jako registrovaný(á) sympatizant(ka) občanského sdružení Lékaři pro reformu máte k dispozici vlastní uživatelský účet. Nemáte-li zvláštní důvod (např. nepřátelsky zaměřeného nadřízeného nebo tchána), zvolte prosím VEŘEJNOU PODPORU - ze všech v profilu uložených informací se VEŘEJNĚ zobrazují v seznamu členů pouze tyto:

 • Titul, Příjmení a jméno
 • Vykonávaný obor(y) lékařské činnosti
 • Místo (kraj) výkonu činnosti

Základní podmínkou přístupu k editaci profilu je přihlášení se přihlašovacím jménem (nastaveno na prijmeni.jmeno) a heslem (bylo vám zasláno na mailovou adresu, kterou jste sdělil(a) v přihlášce). Pokud nejste přihlášen(a), tato stránka s Nápovědou se nezobrazuje.

Obsluha vlastního účtu probíhá z malého panelu vpravo pod titulním pruhem. K dispozici jsou nabídky změna hesla, Váš profil a odhlásit. Panel vás také informuje o posledním úspěšném přihlášení (takže máte kontrolu, že se nikdo jiný nepřihlašoval vaším jménem).

Změna hesla

Původní heslo bylo vygenerováno systémem a bylo uvedeno v mailové zprávě, která vám přišla na udanou mailovou adresu.

Pokud bylo vaše heslo prozrazeno nebo chcete zvolit lépe zapamatovatelné (mělo by mít alespoň 6, lépe 8 znaků, a obsahovat písmena, čísla i zvláštní znaky), klikněte na odkaz změna hesla a ve vyskakovacím okně uveďte staré heslo a DVAKRÁT heslo nové (to je ochrana proti překlepům).

Od příště se musíte přihlašovat novým heslem, nezapomeňte ho!

Zapomenuté heslo

Tato nabídka je uvedena v přihlašovacím poli a rádi ji použijete, pokud jste heslo zapomněli nebo se nemůžete přihlásit, protože zadáváte heslo chybně.

Po kliknutí na odkaz zapomněli jste své heslo? se objeví okno, v kterém zadáte svůj e-mail (ten, který se evidován v systému!) a po opsání znaků z obrázku (ochrana před spamovými roboty) vám bude na vaši e-mailovou adresu odesláno nové heslo. Následně si můžete heslo změnit.

Váš profil

Po kliknutí na tento odkaz se otevře editační okno, v němž můžete měnit a upravovat téměř všechny osobní a členské údaje (kromě přiděleného členského čísla a přihlašovacího hesla). Zkontrolujte si vaše údaje a udržujte je aktuální!

Editační okno má 3 karty / záložky, které probereme jednotlivě:

Základní informace - obsahuje identifikační údaje člena

 • Titul - před jménem a za jménem, nepotřebuje vysvětlit
 • Příjmení - aktuální příjmení, ženy mohou opravit při jeho změně
 • Jméno - křestní jméno, případně jména
 • Přihlašovací jméno - ve výchozím stavu nastaveno automaticky na j(méno)příjmení (bez diakritiky), nemůžete si ho změnit, ale můžete o změnu požádat webmastera nebo kancelář o.s.
 • Heslo - needitovatelné pole, napoprvé vytvořeno automaticky, později lze heslo měnit jiným postupem
 • E-mail - elektronickou adresu můžete měnit; budou na ni zasílány vámi objednané informace a v případě zapomenutého hesla heslo nové
 • Webové stránky - máte-li nějaké jako soukromá osoba nebo vaše zdravotnické zařízení, můžete uvést jejich adresu
 • Telefon mobilní - zkontrolujte a udržujte aktuální; telefon nebude nikomu poskytován, slouží jen pro potřebu sdružení
 • Pracoviště - uvádí se informace o ZÁKLADNÍM pracovišti, tedy tom, kde je hlavní podíl vaší činnosti; u nepracujících je zde uvedena domácí adresa (není nikde zveřejněna)
  • Název pracoviště - název oddělení, pracoviště, ambulance, u samostatných ordinací může zůstat nevyplněno
  • Ulice a č.p. - poštovní adresa pracoviště, u nepracujících adresa bydliště
  • Město - uveďte jen název, bez čísel čtvrtí a podobně
  • PSČ - uveďte směrovací číslo pro potřebu zasílání pošty

Odborné údaje - obsahuje údaje o oboru činnosti a způsobu vykonávání povolání

 • Registrační číslo - unikátní číslo přidělené o.s., slouží k identifikaci sympatizanta; nelze měnit
 • Hlavní odbornost - zde uveďte obor, který vykonáváte jako hlavní náplň činnosti, nikoliv atestaci; stupeň atestace nerozlišujeme. Není-li váš obor uveden, zvolte kategorii jiná odbornost a uveďte do poznámky, informujte kancelář - váš obor doplníme
 • 2. odbornost - uveďte další skutečně vykonávanou specializaci, neuvádějte další atestace, pokud činnost neprovádíte
 • Specializace - zde zvolte vhodnou kategorii podle vykonávané činnost (komplement zahrnují laboratoře, rdg. oddělení a pod.); kategorie používáme k výběru při podávání specifických informací nebo dotazů, nezveřejňuje se
 • Výkon povolání - zde uveďte to, zda jste soukromým lékařem či zaměstnancem, případně obojím nebo ničím
 • Kraj - zde uveďte kraj, v němž PŘEVÁŽNĚ vykonáváte povolání
 • Název zařízení - název nemocnice, polikliniky, společnosti, v případě samostatné ordinace uvedeno NZZ ordinace ... (internisty, psychiatra a pod.)
 • Další informace - doplnění údajů o odbornostech a výkonu povolání
 • Způsob zveřejnění informací - zde můžete zvolit, zda má být v seznamu sympatizantů zveřejněno vaše jméno a příjmení společně s krajem výkonu povolání, nebo jen iniciály a odbornost

Newsletter - zde můžete zaškrtnout druhy informací, které chcete od o.s. dostávat

Odhlásit

Po kliknutí na tento odkaz budete odhlášeni (z webu, nikoliv ze sdružení!) jako registrovaní sympatizanti a uvidíte jen veřejnou část webu stejně, jako kdokoliv z laiků.

na začátek stránky