Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

DOKUMENTY

Reforma zdravotnictví v legislativě

Reforma zdravotnictví nemůže proběhnout bez zásadních změn ve zdravotnické legislativě.

Chtěli bychom vás seznámit s připravovaným obsahem nových zákonů a zároveň i s naším názorem a komentáři - a doufáme, že i vy se přidáte s názory svými.

Bohužel, všechny níže uvedené návrhy zákonů zůstaly jen ve formě návrhů, a jsou zde nadále zveřejněny spíše jako archiválie. Pokud by nová vládní koalice uveřejnila jakékoliv nové návrhy zákonné úpravy zdravotnického systému, pokusíme se je zveřejnit a komentovat.

Každému z připravovaných zákonů (zatím, a asi navždy, ve formě tzv. věcného záměru zákona) jsme věnovali zvláštní stránku s komentářem a diskuzí. Jakmile byly k dispozici, uveřejnili jsme návrhy paragrafovaného znění zákonů (jednotlivé zákony doplňujeme postupně):

 1. Zákon o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami
 2. Zákon o zdravotních pojišťovnách
 3. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
   
 4. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 5. Zákon o specifických zdravotnických službách (vládní návrh v paragrafovaném znění!)
 6. Zákon o zdravotnické záchranné službě
   
 7. Zákon o univerzitních nemocnicích
na začátek stránky