Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

SDRUŽENÍ

Registrujte se jako sympatizant Lékařů pro reformu, o.s.

Pokud chcete podporovat naši snahu o skutečnou reformu českého zdravotnictví, zaregistrujte se jako sympatizant.

Vaší jedinou povinností bude sledovat názory na těchto stránkách a reagovat na ně! Bez vašich příspěvků nesplní tato platforma svůj cíl.

Jaké jsou cíle sdružení Lékaři pro reformu:

  • přispívat k prosazení a realizaci reformy českého zdravotnictví, která zajistí co nejefektivnější využití finančních prostředků, kvalitnější péči pro občany i lepší ohodnocení pro lékaře poskytující tuto péči,
     
  • dbát (pokud je to možné), aby byl pacient zainteresován na využívání efektivnější, tedy především ambulantní formy léčby,
     
  • poskytovat informační, poradenskou a publicistickou činnost, zaměřenou na informování lékařů i pacientů o reformě zdravotnictví,
     
  • sdružit všechny lékaře, kteří budou mít zájem podporovat opravdovou reformu českého zdravotnictví.

Budete-li chtít podporovat LPR veřejně, uvedeme vaše jméno a příjmení, obor specializace a místo vašeho působení v seznamu sympatizantů na tomto webu.

Budete-li chtít podporovat LPR soukromě, povedeme vás v neveřejném seznamu sympatizantů.

Pokud nám sdělíte emailovou adresu a projevíte zájem o informace, budeme vám důležité materiály zasílat elektronickou poštou.

Jak se zaregistrovat?

Z důvodů věrohodnosti podporujících sympatizantů musíme trvat na zaslání písemného prohlášení o podpoře, které zároveň obsahuje i vaše kontaktní údaje.

Abychom vám registraci usnadnili, připravili jsme elektronický formulář, který vás po vyplnění zaregistruje do databáze sympatizantů a automaticky vytvoří text, který jen vytisknete a zašlete na adresu sdružení, případně si můžete stáhnout Prohlášení ve formátu Word formuláře, které si můžete po otevření vytisknout a vyplnit a podepsat.

Prohlášení pak pošlete na adresu: Lékaři pro reformu, o.s., Příkop 8, 602 00 Brno

Jakmile obdržíme vaše prohlášení, bude vám ihned aktivován účet a budete uvedeni v seznamu.

na začátek stránky