Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

OBECNÁ DISKUZE O REFORMĚ

25. 4. 2011 v 13:19  |  deyl
deyl.post@iol.cz  |  IP: 90.176.89.x  |  [ reagovat ]
Tři připomínky k ,,tiskové zprávě,,
1. Je zcela nutné zvýšit úhradu výkonů o 30/200/Kč, pokud budou ZP platit o 30/200/Kč méně za výkony. Jinak dojde k nevídanému, drastickému snížení úhrad.
2. nejde se vyhnout/zakázat/ připojištění na spoluúčast- budou pojišťovat subjekty mimo ZP.
3. pokud bodou zachovány regulační poplatky,nutno zrušit všechny výjímky, včetně dětí do 18 let. Zcela jasně prominuje ,,nadužívání,, zdrav. péče hlavně u DL, kde byly reg.popl.zrušeny. Fakt je, že to nikoho nezajímá neboť to nezatěžuje platby ZP- kapitační platby.
15. 4. 2011 v 11:55  |  Žáková Dana
ZakovaD@nemdc.cz  |  IP: 195.113.135.x  |  [ reagovat ]
Spoluúčast pacienta na péči o své zdraví je z psychologického hlediska naprostou NUTNOSTÍ !!! Je to obecný požadavek jakékoliv činnosti. Co si zaplatím, toho si vážím. Co mi zaplatí někdo jiný, nemá pro mě zdaleka takovou cenu, nevidím za tím cenu svojí dřiny a potu.Ať je to školství, zdravotnictví, cokoliv jiného.O tom není pochyb. Takže je potřeba stanovit rozumnou míru ( % z příjmu ??? ) spoluúčasti a ne vykládat pacientům, že podle ústavy mají nárok na péči zdarma. Zdarma nic neexistuje!
24. 4. 2011 v 21:28 | admin > Sucharda Admin
isucharda@lekariproreformu.cz | IP: 88.100.114.x  |  [ reagovat ]
Samozřejmě!! Protože pacient si musí být vědom hodnoty (práce, léků, materiálu), kterou dostává, navrhujeme také povinné vystavení účtu pacientovi za každou poskytnutou péči. Spoluúčast však musí být také snadno (a levně) účtovatelná - proto navrhujeme, aby se vybíráním spoluúčasti nezabývali lékaři v ambulancích a nemocnicích (ostatně pacienti i ministr si přejí, aby poplatky proudily "do pojištění" a ne "lékařům"), ale aby je účtovaly pojišťovny svým klientům.
Stanovit výši spoluúčasti individuálně podle výše příjmu je administrativně náročné a technicky obtížné - spíše by byla vhodná paušální sazba (procenty z ceny péče?) zastropovaná např. 5000 Kč ročně. Pouze ten, kdo BY PROKÁZAL příjem pod určitou hranici, by měl nárok na snížení zastropování např. na 2500 Kč.
To jsou ale technické detaily, které by se měly dopracovat teprve po přijetí obecného principu.
14. 4. 2011 v 14:15  |  doc.MUDr.Kříž
kriz-rehab@iol.cz  |  IP: 90.178.12.x  |  [ reagovat ]
Nepřipusťme, abychom byli výběrčí regukačních poplatků pro zdrav. pojišťovny.(Co povinně vybereme od pacienta, to nám ZP strhnou!) Pacient si myslí potom, že to platí lékaři.A´T si ZP nedělají z nás výběrčí svých příjmů!
20. 1. 2011 v 10:55  |  Mirek
mirek@seznam.cz  |  IP: 213.69.169.x  |  [ reagovat ]
Tohle doporučuju každymu kdo má mizerný plat a už ho to tu jednoduše řečeno štve.

http://plebs.cz/aktuane/jak-spravne-emigrovat-nemecko
15. 11. 2010 v 22:44  |  Daniela Vaculíková
orl.roztoky@seznam.cz  |  IP: 88.103.88.x  |  [ reagovat ]
K článku Proč právě teď nestávkuji - z nemocničního platu čtyřicetiletého lékaře bez služeb nelze uživit čtyřčlennou rodinu, se službami jenom těžko. Čtyřicetiletý lékař je již dost unavený a iluze již nemá. Kde má podle autorky takový lékař vzít peníze na překlenutí doby, za kterou proběhne reforma? Od partnerky lékařky na mateřské dovolené? A za jak dlouho má tedy doufat, že z bytu 1+1 se se svou rodinou přestěhuje do většího?
Děkuji za odpověď
MUDr. Daniela Vaculíková
12. 7. 2009 v 20:13  |  Jiří Kučera
drkuc@atlas.cz  |  IP: 90.177.49.x  |  [ reagovat ]
Jako velký problém vidím regulace, tak, jak se nyní uplatňují v segmentu 001 -praktik pro dospělé. Jsme totiž srovnáváni s průměrem v ČR. Je ale jasné, že jinou pozici má OL v Praze, krajských a okresních městech a jinou v pohraničí a na venkově. Na venkovského praktika jsou kladeny mnohem větší pracovní nároky, mnohdy supluje ambul.specialisty a je zkrátka nákladnější. Takovýto přístup ZP, ale i nediferencovaný přístup komory při jednáních o tomto segmentu, je špatný, diskrimunující a demotivující.
MUDr.J.Kučera, Planá,okr. TC.
19. 11. 2010 v 12:39 | Miloš Horčička
m.horcicka@staber-kollegen.de | IP: 217.91.219.x  |  [ reagovat ]
Vážený pane kolego, souhlasím s Vámi. Uplatňování "regulací" za rok 2009 u PL pro dospělé ze strany ZP na základě srovnání s průměrem je podle mého názoru zvrácenost. PL, který sám diagnostikuje a léčí (někdy i proto, že tím kompenzuje insuficienci některým místních odborných lékařů), je trestán za svou činnost "regulacemi", zatímco praktickému lékaři, který své pac. rozesílá ke specialistům, se náklady na tuto péči nepočítají. Počítají se léčiva a výkony komplementu. Výsledek: demotivace. Dle ZP je nejlepší nic neumět, nic nedělat, jen distribuovat pacienty! Regulace 2009 ilustrují naléhavou nutnost změny způsobu financování zdr. péče. Osobně jsem pro pokladenský systém. Nastolil by logický bilaterální tok peněz ve zdravotnictví (Lékař-pacient a pacient-ZP). Fungoval by, ZP by jej zvládly (strach, že ne, je zbytečný). ZP by musely změnit způsob administrativy. Hodně by se při tom dalo zautomatizovat. Pokud by si s pokladenským systémem některé ZP neporadily, našly by se jistě pojišťovny, které by to dokázaly.
11. 8. 2009 v 16:19 | Roman Flašar
flasar@lekariproreformu.cz | IP: 83.240.27.x  |  [ reagovat ]
Souhlas. Je nezbytně nutné, aby pojišťovny začaly diferencovat. Jak v segmentu PL, AS i mezi nemocnicemi. Ale podstatně aktivnější roli budeme muset přijmout i my. Při vyjednávání o cenách a úhradách. Pokud je PL dostatečně erudovaný, je schopen zajistit větší množství péče ve vlastní ambulanci a odesílá pacienty na další stupně jen, když to je opravdu nutné, tak by měl být lépe ohodnocen. Na Slovensku tento systém již vypracovala ZP Důvěra a přesně řekly PL jak si stojí ve schopnosti postarat se o pacienty samy, jak plní prevence ... Zatím se jim to ale na ohodnocení neodrazilo:-(. Nevím proč.
15. 12. 2008 v 19:03  |  Ing. Petr Pohořelý
ppohorely@seznam.cz  |  IP: 89.103.151.x  |  [ reagovat ]
Vážení přátelé, stále přemýšlím, kladu si otázku na kterou dosud neznám odpověď, proč je problém se zapojením praktických lékařů, specialistů do projektu řízené péče. Viděl jsem zatím papírové představy ZP (VZP, ZPMV, OZP, ČNZP a Projekt pediatrů), ale stále nevím, kde je ten problém. Když PL a AS slyší termín řízená péče, tak vyskočí jako čertíci, mají červený hadr před očima. Systémově se mi projekt řízené péče velice zamlouvá, nepohybuji se ve vzduchoprázdnu, stále tvrdím, že jde o správnou věc.
Chtěl bych Vás poprosit, zda lze k problematice řízené péče najít stanovisko, kde očekávám více než 15 % odpovědí, že řízená péče je správná myšlenka.
7. 12. 2008 v 17:07  |  Olga Kunertová
olga.kunertova@centrum.cz  |  IP: 90.177.19.x  |  [ reagovat ]
Vlastní-li pojišťovna zdravotnické zařízení, je to evidentní střet zájmů. Umožňuje-li stát (představovaný v tomto případě pojišťovanmi) poskytovat některým subjektům své služby zdarma a jiným ne, je to evidentní porušení pravidel hospodářské soutěže. Důsledkem toho je příchozí pacient přítěží a je nutno jej regulovat, místo toho, aby byl vítaným zdrojem výdělku. Má-li se něco změnit, musel by stát přestat slibovat občanům nemožné (právo na neomezenou péči zdarma) a odpovědnost za tento slib přenášet na pojištovny, potažmo na samotné poskytovatele. Najde se někdo, kdo by se mnou souhlasil?
7. 12. 2008 v 17:29 | Roman Flašar
flasar@medica111.cz | IP: 78.102.176.x  |  [ reagovat ]
Pokusím se reagovat na první větu. V dobře nastaveném systému to není střet zájmů, ale je třeba tento vztah lépe kontrolovat. Co působí regulačně:
1. pacient - pokud bude pojišťovna poskytovat péči ve vlastních a nekvalitních zařízeních, tak jim pojištěnci utečou a mohou ji zavřít.
2. lékaři - pokud budou lékaři v těchto ZZ špatně zaplaceni, tak tam nemusí pracovat a zařízení zkrachují.
3. úřad pro kontrolu nad činností ZP - ZP budou muset nahlásit tyto vztahy a budou vystaveny důslednější kontrole, jestli mají pojištěnci vše, co jim dle zákona náleží - standardní péči, časovou a místní dostupnost ...
4. aby to ale vše fungovalo - musí vzniknou regulované tržní prostředí. Jak ZP tak ZZ musí být vystaveny vzájemné konkurenci - ale to vznikne až po schválení zákonů o veřejném zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách a dohledu nad nimi. A ty mezi těmi, které schválila vláda zatím nejsou.

Jinak s Vámi pochopitelně souhlasím.
25. 1. 2009 v 15:02 | Olga Kunertová
olga.kunertova@centrum.cz | IP: 90.177.19.x  |  [ reagovat ]
Díky za odpověď.
Jenže o to právě jde, NZZ nemůže dobře platit lékaře, když nedostane dostatečné finance od pojišťoven a ty budou mít o to menší zájem je přerozdělovat jiným, když se jejích vlastní ZZ stanou současně jejich příjemci. Žádná kvalita v tom nehraje roli. Nedovedu si představit regulaci, jaká by to mohla vyřešit.
Navíc zákony, které jsou v současné době projednávány a schvalovány přidávají spíš další a další povinnosti lékařům, místo aby činily potřebné služby lukrativními a tím zajistila jejich funkčnost.
Stát slibuje lidem nemožné a odpovědnost za svoje sliby svaluje na pojišťovny a poskytovatele. V tomhle jsme na jedné lodi, jenže pojišťovny jsou v té hierarchii nad námi a tak jsou to v konečném důsledku poskytovatelé, kdo to odnáší. Řeší tohle reforma zdravotnictví?
Olga Kunertová
21. 11. 2008 v 20:15  |  Sturm
trashmail@seznam.cz  |  IP: 89.103.199.x  |  [ reagovat ]
Chtel jsem se registrovat jako privrzenec. Bohuzel jsem nenasel povolani zdravotni sestra a jako nezdravotnik se necitim.
3. 12. 2008 v 22:57 | admin > Sucharda Admin
sucharda@lekariproreformu.cz | IP: 89.111.88.x  |  [ reagovat ]
Kategorii "zdravotník - nelékař" doplníme. Zatím můžete použít kategorie "jiná skupina" a uvést do poznámky.
Děkujeme za podnět.
19. 11. 2008 v 23:16  |  Petr Bouzek
dr.bouzek@centrum.cz  |  IP: 90.176.11.x  |  [ reagovat ]
Sdružení lékaři pro reformu je sdružení čtyř fundamentálních vyznavačů volného trhu v ekonomice, z nichž je ovšem vidět jen Romana Flašara. Ostatní jsou jaksi do počtu. Čili LPF je Flašar and comp. do počtu. Romane klobou dolů za aktivitu. I když s tebou zásadně nesouhlasím, protože věříš bludům, takový kus práce za tebou. To financuje ministerstvo zdravotnictví?
19. 11. 2010 v 12:47 | Miloš Horčička
m.horcicka@staber-kollegen.de | IP: 217.91.219.x  |  [ reagovat ]
Vážený pane kolego, podle toho, jak Sdružení Lékaři pro reformu ve svém novém TP navrhují reformu financování zdr. péče, bych ani neřekl, že jde o fundamentální vyznavače volného trhu. V jejich návrhu se předpokládá hodně regulativ ze strany státu, tzn. prvek řízení. Fundamentálním vyznavačem volného trhu ve zdravotnictví jsem například já. Jsem pro zavedení pokladenského systému.
7. 12. 2008 v 13:13 | Jiřina Kosová
J.Kosova@seznam.cz | IP: 89.24.6.x  |  [ reagovat ]
Vážený pane doktore, reaguji tímto na Vaše prohlášení, že "SLPR je sdružení čtyř fundamentálních vyznavačů volného trhu v ekonomice, z nichž je ovšem vidět jen Romana Flašara“. Ráda bych Vás informovala, že SLPR má cca 520 sympatizantů, jejich seznam najdete na stránkách LPR. Tito lidé - většinou lékaři sice možná nejsou tak „slyšet“ a „vidět“, nicméně důležité je, že s tím, co propaguje a o co se snaží SLPR, souhlasí a toto podporují. Pravdou je, že většinu z nich tvoří privátní lékaři, protože jich se nejvíc dotkly „reformní změny předchozího ministra Ratha“, kdy v době r. 2006 byli na základě jeho stále se měnících a nesmyslných vyhlášek a nařízení, regulací a omezení tak zmateni a ve své práci omezováni, že opravdu nemohli v klidu pracovat a poskytovat péči svým pacientům tak, jak by bylo potřeba a jak by si tito zasloužili. Zřejmě v této době dobře pochopili, jak to ve zdrav. funguje a co může nastat. O tom ale asi nemáte tušení. Každopádně mezi sympatiz.jsou i někteří nemocniční lékaři a dokonce vedoucí různých odd.a klinik - tzn.lékaři, kteří nekřičí jen „přidejte nám peníze“, ale je jim jasné, že peníze je potřeba nejdřív někde vzít a pak teprve chtit rozdávat. Předpokládám, že pracujete jako lékař-zaměstnanec v některém ze zřejmě státních ZZ, a proto se nedivím, že nechápete, že reforma není jen o tom,zvyšovat platy lékařům,ale především je nutno provést nezbytné změny, které k tomuto časem mohou přispět.
3. 12. 2008 v 23:37 | Roman Flašar
flasar@medica111.cz | IP: 78.102.176.x  |  [ reagovat ]
Ahoj Petře. Pro nezasvěcené - jsme spolužáci. Až někde najdeš v našich vyjádřeních slovo volný trh - tak mi ho ukaž. Pokud tě zajímají finance, tak věř tomu, že za tím není ani MZ ani farma firmy. Náklady na provoz webových stránek a několik stovek dopisů nejsou tak velké, abychom to nezaplatili ze sponzorských darů. To nejdražší (a to je náš čas a energie) je zadarmo. Ale to hlavní, o co bojujeme je naše budoucnost - možná až to pochopíš, tak změníš názor. Možná místo napadání a podezírání bys mohl konečně zvěřejnit vlastní vizi, jak řešit současný stav. Asi před rokem jsi mi slíbil poslat návrh řešení - nic jsem zatím nedostal.
16. 11. 2008 v 11:24  |  vácha Václav
mudr.vacha@seznam.cz  |  IP: 193.179.65.x  |  [ reagovat ]
Myslím, že bychom měli opravdu podporovat snahu ministerstva zdravotnictrví v čele s ministrem Julínkem všichni lékaři. Je to opravdu jediný ministr,který něco pro zdravotnictví udělal. Musím říct, že nyní díky poplatkům máme více času na pacienty a mám dojem, že pacienti jsou i klidnější a lépe komunikují s lékařem a lékař má možnost komplexněji řešit danný problém. Jen si myslím, že by se mohl zredukovat poplatek za položku na receptu jen na poplatek za recept. Jinak pokračovat dále v reformách. Podařilo se v tomto roce ušetřit několik miliard korun ve zdravotnictví, což svědčí o možných reservách ve zdravotnictví. A reformy mohou přinést další fin. rezervy a tím je možné zvýšit i hodnotu bodu v dalším období. Jestliže neprojdou reformy, určitě se vrátíme k rathovským regulacím - sice pojišťovny nebudou v dluzích, ale nebudou mít žádné přebytky a postupně se do dluhů dostanou a opět budou lékařům a zdrav. zařízením platit pozdě a s opětovnými nesmyslnými regulacemi. Tomu zabraňme!
11. 11. 2008 v 10:42  |  Zdeněk Karkan
zdenekkarkan@centrum.cz  |  IP: 62.40.70.x  |  [ reagovat ]
reforma Julínkova ukázala na ubohost našeho zdravotnictví, když reguluje pacienty pomocí 30 Kč /ani ne jedno 12 st. pivo/. Skutečnou reformu zdravotnictví vidím v ocenění práce zdravotníků v porovnání s jinými obory - bankéři, právníci a pod., Jestliže ale se na zdravotnictví vydává stále menší procento i tak mizerného národního produktu, tak se nedá žádná zásadní reforma očekávat. Vše je jen mlácení prázdné slámy. Pozn. nesympatizuji z toho důvodu s nikým, kdo to nepochopil
13. 11. 2008 v 17:48 | admin > Sucharda Admin
sucharda@lekariproreformu.cz | IP: 89.111.88.x  |  [ reagovat ]
Vážený pane, takovou reformu, že bychom zvedli platy a odměny řekněme o 30 %, to by uměl každý blbec. Jenže kde na to vzít? Musíme všichni vzít na vědomí, že NEJPRVE se musí měnit systém, aby byl efektivnější, aby se samoreguloval i jinak než poplatky, aby zvýhodňoval ty, kteří lépe a šikovněji léčí a kteří se lépe a včas léčí, a TEPRVE POTOM se objeví peníze, kterými budou zdravotníci lépe ohodnoceni. Bohužel, jinak to nepůjde, a čím později k tomu dojde, tím hůře, dráže a bolestněji.
5. 11. 2008 v 08:50  |  Beneš Karel
benes.k@seznam.cz  |  IP: 195.113.149.x  |  [ reagovat ]
Reforma, jejíž podtstatou je systém navzájem si konkurujících pojišťoven. není opravdovou reformou.Při zachování systému smluvních vztahů mezi ZP a ZZ na ni lékaři zcela jistě doplatí. Neboť konkurence pojišťoven nebude o tom jak dráže nakoupit, ale obráceně jak co nejlevněji nakoupit.A smluvní vztahy , doplněné mazanými regulačními opatřeními, v situaci, kdy smlouvu nelze dost dobře nepodepsat, jso k vydírání lékařů dokonalým nástrojem. Zažíváme to již dnes . A projde -li tato "reforma" bude hůře.J třeba chtít něco za něco. Podporu reformě za zrušení smluvních vztahů. Svobodu pro zdravotníky za svobodu pro podnikatele.
25. 8. 2008 v 17:01  |  MUDr. Pudr
mudrpudr@seznam.cz  |  IP: 85.132.250.x  |  [ reagovat ]
Jsem pro reformu, ale takovou, aby lékaři plně odpovídali za stav svých pacientů, protože aby lékař, hlásící se k Vašemu sdružení nerozpoznal u několika svých pacientů zápal plic je opravdu strašné!!
12. 9. 2008 v 00:35 | admin > Sucharda Admin
isucharda@lekariproreformu.cz | IP: 89.111.88.x  |  [ reagovat ]
Naprosto s vámi souhlasím - reforma by měla každému lékaři uvolnit ruce (zejména pro PL bychom chtěli větší volnost v rozsahu péče i preskripci), ale musí to jít ruku v ruce s jasnou odpovědností za výsledky takové péče. Předpokládáme, že by právě zdravotní pojišťovny měly vybírat podle nabízeného spektra, ale i výsledků.
3. 6. 2008 v 08:25  |  karel Moravec
psychiatr@volny.cz  |  IP: 195.22.49.x  |  [ reagovat ]
Zdravím z karlových var, nové stránky jsou dobré přehlednější,pohodlnější na čtení.
P.S.:díky za materiály z konference.
K.M.
20. 6. 2008 v 09:55 | admin > Sucharda Admin
sucharda@lekariproreformu.cz | IP: 88.103.120.x  |  [ reagovat ]
Děkujeme za reakci, ještě to není "to pravé ořechové", zejména potřebujeme rozchodit diskuze, ale i my jsme spokojenější.
26. 5. 2008 v 08:37  |  Anonym - protože jsem z Agelu
toel@seznam.cz  |  IP: 195.113.148.x  |  [ reagovat ]
Oceňuji snahu po objektivitě ve zveřejňování názorů. Jsem rád, že jsem si na Vašich stránkách mohl přečíst odpověď Hroboně na šířící se texty. Škoda, že i on se ve své odpovědi uchyluje ke lží - tvrdí, že pojišťovna nebude vlastnit zdravotnické zařízení; myslím si, že v případě Agelu je to již jasně realizováno. Nezajímají mne argumenty typu vejce a slepice: které použil pan ministr: pojišťovny mají zakázáno vlastní zdr. zařízení, ale zdr. zařízení může vlastnit pojišťovnu. Výsledek je totiž v obou případech zcela totožný. Jestliže Hroboň je schopen takto lhát, pak mu nelze věřit ani to ostatní (viz závzaky neprivatizace atd.)
19. 5. 2008 v 09:40  |  MUDr. Jaroslav Poláček
j.polacek@tiscali.cz  |  IP: 89.185.252.x  |  [ reagovat ]
Na sumpersku uz existuje soukroma zdravotni pojistovna, ktera chce vlastnit i zdravotnicka zarizeni.
Přidat příspěvek
Vaše jméno
e-mailová adresa
Váš příspěvek
(max. 1 500 znaků)
Opište kontrolní kód  Opište prosím 6 znaků z obrázku. Nezáleží na velikosti písmen.
na začátek stránky