Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

SDRUŽENÍ

Proč Lékaři pro reformu?

O nutnosti reformy zdravotnictví se hovoří léta, a nikdo si není více vědom její nutnosti než právě lékaři - aktivní účastníci, kritici i oběti toho současného zdravotnictví (viz Výzva).

V současnosti je rychlá příprava a hlavně realizace reformy pro nás důležitější, než výdělek v letošním nebo příštím roce - bez reformy to prostě už nikdy nebude lepší.

Považujeme tedy za nezbytné, abychom se právě my, lékaři, zasazovali o urychlené provedení potřebných reforem zdravotního systému, které zajistí nejefektivnější poskytování zdravotní péče - ve prospěch nemocných i poskytovatelů.

Naše aktivity jsou nepolitické v tom smyslu, že nejsme vázáni na příslušnost k žádné politické straně ani na program konkrétní politické strany. Rádi bychom vytvořili univerzální fórum pro lékaře, které umožní diskutovat principy i podrobnosti takového systému zdravotní péče, který považujeme za výhodný pro všechny účastníky a zároveň za dlouhodobě pro ně únosný i ekonomicky.

Naše aktivity jsou politické v tom smyslu, že celé téma je velmi žhavé politikum, v němž se angažují prakticky všechna politická uskupení i jednotliví politici. Jejich programy, názory i jednotlivá vyjádření musíme vyslechnout, posoudit a zhodnotit.

Čím se chceme řídit?

Povinností komentátorů je být nezávislí na politických tlacích a svodech. Jejich povinností však vůbec není být nestranní, naopak, musí stranit správnému před chybným, dobrému před špatným, slušnějšímu před sprostším.(1)

Abychom uspěli, potřebujeme vaši podporu. Potřebujeme, abyste četli naše stránky a diskutovali k  názorům a tezím na nich umístěných.

Staňte se registrovaným sympatizantem Lékařů pro reformu - stačí vyplnit formulář, vytisknout a poslat (pro ověření je bohužel nutno použít klasickou poštu).

(1) volně citováno podle Vladimíra Doležala, politologa a komentátora

- - - -

Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a dalších problémů českého zdravotnictví. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors for Reform, která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích. Iniciativa Doctors for Reform sídlí v Londýně.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar@lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky